top of page

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Nordalco Oy:n henkilötitolain (523/199, 10§) mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nordalco Oy

Henry Fordin katu 6 B, 00150 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tom Alakari

tom.alakari@nordalco.fi

040 544 1234 

3. Rekisterin nimi

Nordalcon Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedottaminen, markinointi ja laskujen lähetys.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi

Sähköposti

Osoite ( niitlä, jotka ovat sen antaneet)

Kontaktihenkilö

Puhelinnumero ( niiltä, jotka ovat sen antaneet)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Uuden asiakkaan rekisteröinti

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä käytetä muuhun, kuin Nordalco Oy:n em. tarkoituksiin

8. Tietojen siirto EU:n tai ETS:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa, asianmukaisesti suojatussa järjestelmässä. Tietoihin pääsee käsiksi vain nOrdalco Oy:n avainhenkilöt

bottom of page